Rekonstrukce – stavební povolení či ohláška?

Změna dokončené stavby V první řadě (a to klidně i před návštěvou stavebního úřadu) je potřeba ujasnit hned několik důležitých faktorů a ukazatelů. Jedním z hlavních faktorů ovlivňující potřebu vydání stanovisek úřadu je skutečnost, že stavební zákon č. 183/2006 Sb. nezná pojem „rekonstrukce“. Zákon rozděluje takzvanou změnu dokončené stavby dle § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 […]

Kdo mi tu stavbu ohlídá? No přece dozor!

Povídání o dozoru by mělo začít rozdělením podle toho, kde a na jakých stavbách dozor působí. Právě podle druhu stavby dělíme dozor na stavební dozor a technický dozor stavebníka. Stavební dozor ,,V tomto zákoně se dále rozumí stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru […]