Rekonstrukce – stavební povolení či ohláška?

Změna dokončené stavby

V první řadě (a to klidně i před návštěvou stavebního úřadu) je potřeba ujasnit hned několik důležitých faktorů a ukazatelů. Jedním z hlavních faktorů ovlivňující potřebu vydání stanovisek úřadu je skutečnost, že stavební zákon č. 183/2006 Sb. nezná pojem „rekonstrukce“. Zákon rozděluje takzvanou změnu dokončené stavby dle § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. do tří kategorií a těmi jsou a) nástavba, b) přístavba a za c) stavební úprava. V prvních dvou případech je vždy požadováno stavební povolení nebo ohláška. V případě, že zasahujeme do nosných konstrukcí stávajícího objektu, budeme potřebovat stavební povolení. Pokud nezasahujeme, postačí ohlášení stavby.

Stavební úpravy, rekonstrukce a jejich povolování

Mezi další důležité aspekty ovlivňující papírové podklady stavební úpravy patří ujasnění, v jakém objektu rekonstrukci plánujete.

Rekonstrukce bytu

Jedná-li se například o byt v osobním vlastnictví, bude řízení „ochuzené“ o povolení od družstva. Pokud nebudete potřebovat stavební povolení ani ohlášku, nebude potřeba ani souhlas sousedů. Věřím ale, že slušnost v sousedských vztazích zvítězí nad případnými neduhy a o své plánované rekonstrukci sousedy obeznámíte minimálně vzkazem ve společných prostorách.

Takové prosté oznámení by mohlo vypadat třeba takto:

„Vážení sousedé,

od ………………do……………….. bude ve …… patře v bytě č…… probíhat rekonstrukce.

Omlouváme se všem za případné a dočasné omezení pohodlí a klidu v domě.

Děkujeme za pochopení. S pozdravem ………“

Oznámení o rekonstrukci pro sousedy

U družstevního bytu bude řízení ještě „obohacené“ o zajištění souhlasu družstva, které musí jako vlastník bytu zažádat o stavební povolení (v případě, že bude potřeba).

Typové rekonstrukce bytů

Pro snadnější pochopení závazných předpisů a zákona si uvedeme pár příkladů rekonstrukcí, které se běžně v praxi vyskytují. Mohlo by se jednat například o níže vypsané typy.

Jakákoliv úprava nosné konstrukce (nosná zeď, krov, apod) dle § 108 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona vyžaduje stavební povolení.

Změna dispozice nebo užívání části bytu nebo objektu dle § 104 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona vyžaduje ohlášení stavby.

Úprava příček nebo změna materiálů příček a komponentů (např. rekonstrukce bytového jádra bez změny dispozice bytu apod.), která nezasahuje do nosných konstrukcí dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona se obejde bez stavebního povolení i ohlášky.

Interiérové opravy a rekonstrukce bytových částí (např. výměna kuchyňské linky, obnova podlahových krytin, oprava elektroinstalací apod.) se dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona také objede bez stavebního povolení i ohlášky.

Rekonstrukce koupelny

Rekonstrukce rodinného domu

U rodinného domu je rekonstrukcí většinou myšlena rozsáhlejší úprava, ve které zasahujete buď do nosných konstrukcí nebo měníte vzhled domu. Na takové úpravy je vždy potřeba buď ohláška, nebo stavební povolení. Jsou zde ale i výjimky. V patě tohoto článku se nachází přehledná tabulka, kde naleznete různé varianty typických rekonstrukcí a potřebných náležitostí.

Pokud budete dle tabulky níže potřebovat stavební povolení, nebo ohlášení stavby, pamatujte, že projektovou dokumentaci musí vždy zpracovat autorizovaná osoba, která má dle autorizačního zákona pravomoc tuto činnost vykonávat.

Typové rekonstrukce rodinných domů

Stejně jako u bytových jednotek i u rodinných domů vznikají typové situace. Zjistěte, u čeho se neobejdete bez stavebního povolení.

Krom již vypsaných typových situací u bytů, které jsou pro dům stejné, vznikají i další situace. Pojďme se na ně blíže podívat.

Na zateplení rodinného domu, u kterého se nemění celkový ráz (vzhled) domu, dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona nebudete potřebovat stavební povolení ani ohlášku. Dejte si ale pozor! Jedná se pouze o takovou úpravu, u které neměníme barvu finální omítky. Pokud tedy chcete svou rekonstrukci provádět bez ohlášky, musíte použít stejnou barvu, jakou měl objekt před zateplením.

Pro výměnu oken a dveří, změnu střešní krytiny a jiných úprav obálky objektu platí stejné pravidlo jako pro zateplení domu. Pokud neměníme vzhled objektu, dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona můžeme provádět bez stavebního povolení i ohlášky. Mějte ale v paměti, že jde jen o úpravu neměnící vzhled. Například vyměníme bílá okna za bílá, červené tašky za červené a podobně. Pokud se pouštíte do výměny eternitové krytiny, budete potřebovat buď specializovanou realizační firmu, nebo stavební dozor.

Podřezání domu a úpravy obvodových nosných konstrukcí zabraňujícím vnikání vlhkosti do objektu jsou úpravy, které dle § 108 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona vyžadují stavební povolení. Pokud podřezáváte nebo jinak upravujete stěny nenosné, nebudete povolení potřebovat.

Rekonstrukce kuchyně

Kdy budu potřebovat stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Pojďme si vytvořit přehlednou tabulku, kde si určíme, jaká jsou nutná opatření.

Stavební úpravaPožaduje se
Jakákoliv úprava nosné konstrukceStavební povolení
Úpravy nenosných konstrukcí se změnou dispoziceOhlášení stavby
Úpravy nenosných konstrukcí bez změny dispoziceNic
Zateplení fasády se změnou vzhledu objektuOhlášení stavby
Zateplení fasády bez změny vzhledu objektuNic
Rekonstrukce bytového jádra se změnou dispoziceOhlášení stavby
Rekonstrukce bytového jádra bez změny dispoziceNic
Výměna oken se změnou vzhledu se zásahem do nosných konstrukcíStavební povolení
Výměna oken se změnou vzhledu bez zásahu do nosných konstrukcíOhlášení stavby
Výměna oken bez změny vzhleduNic
Výměna střešní krytiny se změnou vzhleduOhlášení stavby
Výměna střešní krytiny bez změny vzhleduNic
Výměna podlahových skladebNic
Rekonstrukce vnitřního vybaveníNic
Opravy rozvodů TZBNic

V případě, že si stále nejste jistí, jaké podklady pro Vaši rekonstrukci či stavbu potřebujete, neváhejte a klidně nás kontaktujte.

Kristýna Adamovičová

Comments (8)

  1. Hold Porn
    10. 9. 2022

    Be beautiful enough to feast the eyes

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *