Kdo mi tu stavbu ohlídá? No přece dozor!

Povídání o dozoru by mělo začít rozdělením podle toho, kde a na jakých stavbách dozor působí. Právě podle druhu stavby dělíme dozor na stavební dozor a technický dozor stavebníka. Stavební dozor ,,V tomto zákoně se dále rozumí stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru […]